JUDr. Tomáš Karlík, advokátní kancelář

JUDr. Tomáš Karlík, advokátní kancelář

Převrátilská 330
390 01 Tábor
IČ: 71470841
DIČ: CZ8012142446

Informace o kanceláři JUDr. Tomáš Karlík, advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Karlíka nabízí kompletní právní servis. Specializuje se na právo civilní, obchodní, insolvenční a trestní.

Kancelář sídlí v ulici Převrátilská 330 v Táboře.

 

Advokátní kancelář poskytuje právní služby pro fyzické a právnické osoby v těchto oblastech práva:

 

CIVILNÍ PRÁVO

 • zejména při řešení vlastnických vztahů smluvní formou (sepisování smluv o nemovitostech – kupní, darovací, zástavní, převody bytových jednotek, vymezení jednotek dle zákona o vlastnictví bytů)
 • uplatňování náhrady škody
 • vypořádání společného jmění manželů
 • nájemní vztahy
 • ochrana osobnosti
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování klientů před soudy v civilním řízení

 

OBCHODNÍ PRÁVO

 • právní rozbory, obchodně – závazkové vztahy (sepis obchodních smluv)
 • směnečné právo
 • likvidace firem
 • právo obchodních společností a družstev
 • zastupování v arbitrážním řízení

 

INSOLVENCE

 • kvalifikované právní poradenství a zastupování v oblasti insolvence
 • kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení
 • zpracování přihlášek pohledávek
 • poradenství v případě řešení úpadku dlužníka formou reorganizace
 • vyjednávání s dlužníky či věřiteli
 • zastupování konkurzních věřitelů ve věřitelských výborech či zastupování v incidenčních sporech

 

TRESTNÍ PRÁVO 

 • obhajoba ve věcech trestních se specializací na trestní věci související s podnikáním (hospodářské trestná činy) a trestné činy způsobené dopravními nehodami
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Tomáš Karlík

tel.: +420 773 919 224

e-mail: kancelar@ak-karlik.cz

 

Kde nás najdete?